share

2015

Draft Order for 2015

PickTeamPickTeam
1 Milwaukee 31 Milwaukee
2 Philadelphia 32 Philadelphia
3 Orlando 33 Orlando
4 Utah 34 Utah
5 Boston 35 Boston
6 LA Lakers 36 LA Lakers
7 Sacramento 37 Sacramento
8 Detroit 38 Detroit
9 Cleveland 39 Cleveland
10 New Orleans 40 New Orleans
11 New York 41 New York
12 Denver 42 Denver
13 Minnesota 43 Minnesota
14 Phoenix 44 Phoenix
15 Atlanta 45 Atlanta
16 Charlotte 46 Charlotte
17 Brooklyn 47 Brooklyn
18 Washington 48 Washington
19 Chicago 49 Chicago
20 Toronto 50 Toronto
21 Dallas 51 Dallas
22 Memphis 52 Memphis
23 Golden St. 53 Golden St.
24 Portland 54 Portland
25 Houston 55 Houston
26 Miami 56 Miami
27 Indiana 57 Indiana
28 LA Clippers 58 LA Clippers
29 Oklahoma Cty 59 Oklahoma Cty
30 San Antonio 60 San Antonio
RSS: Syndicate content