James Ennis, Myck Kabongo look to break through with Miami Heat